Zamknij menu

Anna Dyląg członkinią Fundacji Czyste Powietrze

Z dniem 20.06.2020 w drodze uchwały ustanowiono nowy Zarząd Fundacji Czyste Powietrze. W nowym składzie zasiadła dr inż. Anna Dyląg.

Anna jest doktorem nauk ekonomicznych i zajmuję się angażowaniem mieszkańców w procesy zarządzania energią w gminach. Aktywnie wspiera rozwój energii odnawialnej i obywatelskiej. Pracuje m.in. z władzami gminnymi, przedsiębiorcami oraz setkami osób, którym doradza wdrażanie projektów z zakresu energetyki odnawialnej i zarządzania energią.

Ponadto jest Przewodniczącą Rady Naukowej Fundacji Czyste Powietrze.