Zamknij menu

Czy na pewno za smog odpowiadają tylko samochody i przemysł?

Polska to niechlubny lider na liście krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie [1]. Choć to rozwój gospodarczy znacznie przyczynił się do gwałtownego wzrostu emisji substancji trujących, okazuje się, że za tak zły stan powietrza, którym oddychamy, odpowiadają nie tylko transport i przemysł, ale także… ludzie.

Problem smogu powraca jak bumerang, gdy zaczyna się zima. Oczywiście niskie temperatury i słaby wiatr nasilają to zjawisko, ale główną jego przyczyną jest rozpoczęcie sezonu grzewczego przez gospodarstwa domowe. To właśnie niska emisja (emisja na niskiej wysokości), czyli zanieczyszczenia pochodzące z ogrzewania domów, powoduje ponad 83% stężenia pyłów PM w powietrzu [1].

Pył zawieszony PM 10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu będących zlepkiem różnych substancji. Może zawierać takie substancje toksyczne jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. rakotwórczy benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. [źródło: www.polskialarmsmogowy.pl]

Przesądza o tym niska jakość pieców i paliw, a w szczególności węgla. W celu ograniczenia wydatków na ogrzewanie wiele osób wybiera tani węgiel o niskich parametrach, a nawet decyduje się na palenie odpadami. Jest to najbardziej szkodliwe dla zdrowia nas wszystkich i zbiera śmiertelne żniwo: każdego roku ok. 43 000 Polaków umiera przedwcześnie na skutek zanieczyszczenia powietrza! [1]

Jak pokazują statystyki, smog to realny problem nas wszystkich, dlatego tak ważne jest wprowadzenie szybkich działań zmierzających do skutecznej poprawy. Co Ty możesz zrobić dla poprawy jakości powietrza, którym oddychasz? O tym przeczytasz w kolejnym artykule.

[1] Dane z raportu organizacji Polski Alarm Smogowy (PAS) zrzeszającej ruchy obywatelskie zaniepokojone złą jakością powietrza w Polsce, dostęp online z dnia 29.10.2018: www.polskialarmsmogowy.pl