Zamknij menu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie odpowiedzialnie wobec klimatu.

Postępujące zmiany klimatyczne i degradacja środowiska powinny stanowić ważny sygnał nie tylko dla ekologów. We wspólnym interesie leży zachowanie planety w takim stanie, by ludzie mogli żyć
w zdrowiu i w zgodzie z naturą. Jednym z głównych czynników, który może wpływać na otaczające środowisko jest biznes.

Dużym optymizmem napełnia odpowiedzialne podejście Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie do kwestii środowiska naturalnego i misyjna postawa GPW wszystkich interesariuszy firmy: notowanych spółek, inwestorów oraz innych instytucji działających na rynku kapitałowym. Niedługo firmy, które będą chciały przyciągnąć uwagę inwestorów, zdobyć finansowanie na rozwój będą musiały wziąć pod uwagę ślad jaki ich przedsięwzięcia pozostawią w środowisku, a nie wyłącznie dane finansowe.

W ostatnich dniach GPW pokazała kierunek, w jakim powinien zmierzać biznes, jednocześnie zwracając uwagę, że odpowiedzialność społeczna i ekologiczna może stać się nowym wskaźnikiem determinującym wartość spółki. 16 grudnia bieżącego roku Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Pan Marek Dietl podpisał z UN Global Compact Network Poland Porozumienie o Współpracy w zakresie wsparcia narzędzi do finansowania zrównoważonego rozwoju, niespełna tydzień później 22 grudnia Giełda poinformowała, że Steward Redqueen przygotuje przewodnik po raportowaniu czynników środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego (ESG) dla spółek i inwestorów.

Pierwsze wydarzenie to zdecydowanie ważny krok w wyznaczeniu nowego preferowanego modelu rozwoju biznesu w Polsce. Porozumienie zostało podpisane w Sali Notowań warszawskiej giełdy przez Kamila Wyszkowskiego, przedstawiciela i prezesa Rady UN Global Compact Network Poland oraz Marka Dietla, prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W uroczystości wziął także udział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, który objął honorowy patronat nad zainaugurowaną współpracą. Współpraca między GCNP i GPW, którą wpiera polski rząd, ma przede wszystkim na celu wypracowanie i promowanie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju kraju, podnoszenia jakości życia obywateli oraz sprzyjających społecznej odpowiedzialności biznesu. Realizacja tych celów nie jest możliwa bez fundamentalnej zmiany myślenia o pozyskiwaniu finansowania, alokacji kapitału, jak również i kierunku rozwoju rynków kapitałowych. Wyzwania dotyczące funkcjonowania rynków finansowych związane ze zidentyfikowanymi ryzykami klimatycznymi wymagają podjęcia działań zmierzających do przekierowania kapitału w kierunku zielonej, środowiskowo zrównoważonej gospodarki. Podpisane porozumienie stanowi płaszczyznę do kreowania wspólnych inicjatyw związanych z realizacją zadań strategicznych, w tym programów zapewniających adekwatne, transparentne i zgodne z globalnymi standardami raportowanie spółek. Jego zadaniem jest też wspieranie projektów rozwojowych związanych z promowaniem nowych technologii oraz rozwojem zielonych sektorów gospodarki także w zakresie energii. Porozumienie daje jasny sygnał, że Giełda Papierów Wartościowych chce prowadzić odpowiedzialną wobec społeczeństwa i środowiska politykę biznesową, nie ucieka od odpowiedzialności jaką powinien ponosić przedsiębiorca i jest gotowa na innowacje zgodne z aktualną wiedzą, a swój rozwój opiera o dobre relacje z partnerami nie tylko w biznesie, ale także z instytucjami państwowymi, także na wymiarze ponadnarodowym.

Ogłoszony kilka dni po Porozumieniu komunikat w sprawie przewodnika ESG daje wyraźny sygnał, że działania GPW nie mają nic wspólnego z ruchami wizerunkowymi, a są kolejnymi odważnymi decyzjami zmieniającymi oblicze biznesu w Polsce. Przygotowanie giełdy do nowych realiów jest działaniem na korzyść notowanych spółek i inwestorów, a powstanie przewodnika jest konsekwencją współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. EBOiR w ramach inicjatywy GET (Green Economy Transition) pomaga krajom, w których prowadzi działalność, wspierając je w transformacji do gospodarek niskoemisyjnych i odpornych na zmiany klimatu. Rynki kapitałowe stanowią ważny element w tym procesie, w co wpisuje się projekt przygotowania wytycznych do raportowania czynników ESG.

Wytyczne dotyczące raportowania czynników ESG, a więc dokument który powstanie w wyniku planowanych prac, będzie stanowił swoisty przewodnik wspierający spółki w ujawnianiu informacji z obszaru ESG. Przewidziane w projekcie prace będą realizowane z udziałem szerokiego grona interesariuszy, w tym emitentów, inwestorów oraz regulatorów. Ich wynikiem będzie opracowanie jasnych kryteriów, które pozwolą spółkom dostosować treść raportów niefinansowych do oczekiwań inwestorów. Międzynarodowa firma konsultingowa Steward Redqueen działa w obszarze zrównoważonego rozwoju ponad 20 lat. Ma bogate doświadczenie we wspieraniu zarówno sektora finansowego jak i globalnych firm z wielu branż w budowaniu zrównoważonych strategii biznesowych.

***

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl