Zamknij menu

Mój Prąd – jak uzyskać dofinansowanie 5 000 zł?

Od sierpnia tego roku, właściciele domów mogą liczyć na państwową dotację do instalacji fotowoltaicznej. Rządowy program “Mój Prąd” wygaśnie 20.12.2019 r., lub wcześniej, jeśli wyczerpie się pula przeznaczonych na niego środków.  Na rozwój fotowoltaiki prosumenckiej zabezpieczono 1 mld zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla gospodarstwa domowego to 5 tys. zł. Dotacje są przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń.

Potrzebujesz pomocy w zdobyciu dotacji? Napisz do nas!>kliknij<   

Projekt “Mój Prąd”, ma zapewnić wzrost liczby instalacji w Polsce o blisko 200 tysięcy, czyli ok. 1000 MW mocy w instalacjach prosumenckich.

Dofinansowanie z programu “Mój Prąd” – jaka kwota?

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej na instalacje o mocy od 2 do 10 kWp. Wysokość dotacji z programu “Mój Prąd” może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, ale nie może przekroczyć 5 tys. złotych.

Fundacja Czyste Powietrze pomoże Ci uzyskać dofinansowanie. Wypełnij formularz kontaktowy!

Dotacja “Mój Prąd” – do kogo skierowana?

Beneficjentami programu “Mój Prąd”  mogą być wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Program skierowany jest do gospodarstw domowych. Wymaganiem jest zawarcie kompleksowej umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Program “Mój Prąd” – kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Z dotacji “Mój prąd” możemy skorzystać jeśli instalacja została zgłoszona po oficjalnym uruchomieniu programu, czyli 30.08.2019r.  Wniosek można pobrać ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski należy złożyć w formie papierowej z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd”. Wniosek o dotację należy złożyć po zakończeniu inwestycji.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Pomożemy Ci! >kliknij< 

“Mój Prąd” – kiedy spodziewać się wypłaty?

Dotacje z programu “Mój Prąd” są wypłacane znacznie szybciej, niż w przypadku “Czystego Powietrza. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zawarciu umowy o dofinansowanie możemy spodziewać się wypłaty.

Więcej informacji na temat programu “Mój Prąd”.

Pełen regulamin programu “Mój prąd” jest dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na stronie www.nfosigw.gov.pl. ,  na bieżąco możemy także śledzić,  ile wniosków zostało już złożonych w programie, a ile jest odrzuconych. Wyślij wiadomość do Fundacji Czyste Powietrze i dowiedz się więcej.>kliknij<