Zamknij menu

Podwyższony poziom dotacji jeszcze w tym roku!

Przez sejm zostały przyjęte zmiany legislacyjne, umożliwiające urzędom gminy wydawanie zaświadczeń uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania w programie Czyste Powietrze

W nowej wersji programu Czyste Powietrze, która weszła w życie 15.05.2020 r.,  Beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy dochodowe: grupę podstawową oraz grupę Beneficjentów z podwyższonym poziomem dofinansowania.

Przy podstawowej grupie, roczny dochód Beneficjenta nie może przekraczać 100 000 zł. W tym przypadku nie przelicza się dochodu na członka gospodarstwa domowego. Pod uwagę jest brany tylko i wyłącznie dochód wnioskodawcy.

W przypadku grupy Beneficjentów z podwyższonym poziomem dofinansowania, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód musi być udowodniony za pomocą zaświadczenia wydanego przez urząd gminy.