Zamknij menu

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest zespołem opiniodawczo-doradczym Fundacji Czyste Powietrze. Opiniuje podejmowane działania Fundacji, a także doradza w sposobach ich realizacji.

W skład Rady Naukowej wchodzą osoby uznane za autorytety naukowe z zakresu budownictwa, energetyki, ochrony środowiska.

Do zadań Rady Naukowej należy:

– łączenie biznesu z nauką,
– kreowanie dobrych praktyk w obszarze czystego powietrza,
– prowadzenie i ocena projektów badawczych,
– wybór tematów, przedsięwzięć i zadań realizowanych przez Fundację.