Zamknij menu

Smog – mnie to nie dotyczy

Tak myśli wielu z nas. Smog wyobrażamy sobie trochę jak smoka z bajki: wszyscy słyszeli, jaki jest straszny, ale nikt go nigdy nie spotkał, więc nie ma się czego obawiać – myślimy. Niestety, jest całkowicie odwrotnie: to podstępna bestia, która niepostrzeżenie dzień po dniu negatywnie wpływa na nasze zdrowie.

Czym jest smog?

Sama jego nazwa mówi już wiele: słowo „smog” to zbitka angielskiego smoke (dym) i fog (mgła). Jest sztucznym zjawiskiem atmosferycznym powstałym na skutek działalności człowieka (emisja spalin) i niekorzystnych warunków pogodowych (brak wiatru). Mówiąc najprościej: smog to powietrze wymieszane z dymem i spalinami.
W jego skład wchodzi bardzo dużo szkodliwych związków chemicznych, z których najbardziej negatywny wpływ na nasze zdrowie ma tlenek siarki i tlenek azotu, a także pyły zawieszone i tzw. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które pochodzą głównie ze spalania węgla i ropy naftowej.

Jak smog wpływa na nasze zdrowie?

Niska jakość powietrza w Polsce to realny problem. Zawarte w nim trujące związki są bardzo poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Dla przykładu, pyły zawieszone zwiększają zachorowalność na raka płuc, obniżają wydolność wątroby i nerek. Z kolei – jak wynika z raportu przygotowanego przez Fundację Frank Bold [1] – ilość toksycznego benzo(a)pirenu wdychana w ciągu roku przez mieszkańców miast o najwyższym poziomie smogu jest porównywalna do wypalenia 3000 papierosów!
Najbardziej narażeni na negatywne skutki smogu są alergicy, osoby cierpiące na astmę i inne choroby układu oddechowego, a także dzieci i kobiety w ciąży.

Skąd się bierze smog?

Z przemysłu, transportu drogowego i… z naszych domów. Zaskoczony? Więcej na ten temat przeczytasz w kolejnym artykule: Czy na pewno za smog odpowiadają tylko samochody i przemysł?

[1] W trosce o czyste powietrze. Poradnik zaangażowanego obywatela, Fundacja Frank Bold, 2017.