Zamknij menu

Zapytanie ofertowe

W związku z planowaną aktywnością polegającą na przeprowadzeniu ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Fundacja Czyste Powietrze zaprasza do złożenia ofert kosztowych. Szczegóły znajdują się w załączniku. Termin nadsyłania dokumentów upływa 09.06.2021. Oferty przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie.

Zapytanie ofertowe

Informacje o oferentach