Zamknij menu

Zmiany w programie Czyste Powietrze! 15 maj 2020

Od 15 maja 2020 rusza nowa wersja rządowego programu Czyste Powietrze. Nowy regulamin niesie za sobą wiele zmian, które mają na celu usprawnienie procesu przyznawania dotacji na wymianę pieca oraz termomodernizację domu.

Przygotowaliśmy spis najważniejszych punktów programu, o których warto pamiętać:

1. Zmiana w obliczaniu poziomu dofinansowania.

  • Podstawowy poziom dofinansowania
    Roczny dochód wnioskodawcy do 100 tysięcy rocznie
  • Podwyższony poziom dofinansowania 
    Gospodarstwo wieloosobowe – dochody miesięczne netto do 1400 zł/os
    Gospodarstwo jednoosobowe – dochody miesięczne netto do 1960 zł/os

2. Maksymalny poziom dotacji.


3. Uruchomienie naborów wniosków.

Poziom podstawowy dofinansowania uruchomiony został od dnia dzisiejszego (15.05.2020), natomiast podwyższony poziom dofinansowania zostanie uruchomiony po wprowadzeniu koniecznych  zmian legislacyjnych, o czym NFOŚiGW poinformuje w osobnym oświadczeniu.

4. Skrócony czas rozpatrywanie wniosków.

Czas rozpatrywania wniosków ma wynosić 30 dni kalendarzowych.

5. Uproszczenie formularza wniosku.

Formularz wniosku do Programu Czyste Powietrze zostanie uproszczony – nie będzie już trzeba podawać danych technicznych. Dodatkowo przy podstawowym poziomie dofinansowania WFOŚiGW nie będzie od nas wymagał dokumentu, który potwierdza nasz dochód. Nadal jednak musimy dołączyć do wniosku dokument, który poświadczy własność budynku w przypadku braku Księgi Wieczystej oraz podpisaną zgodę współwłaściciela budynku i/lub współmałżonka. Przy podwyższonym poziomie dofinansowania będziemy również zobowiązani dołączyć zaświadczenie z gminy o dochodach.

6. Możliwość składania wniosków on line.

Wniosek nadal można składać przez Portal Beneficjenta, pamiętając o tym, że należy złożyć również podpisaną papierową wersję dokumentów. Jeśli chcemy złożyć wniosek bez potrzeby jego drukowania, to z początkiem czerwca zostanie uruchomiona możliwość złożenia elektronicznego wniosku w serwisie gov.pl.

7. Dotacja na termomodernizację do osób które wymieniły już źródło ciepła.

Osoby, które już wymieniły źródło ciepła, będą mogły starać się o dotacje na realizację zadań związanych z dociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wg. kwot wskazanych w tabeli. (punkt 2)

8. Możliwość otrzymania dotacji na przedsięwzięcia rozpoczęte.

Otrzymamy również dotację na już rozpoczętą  oraz zakończone inwestycje, jeśli spełnimy następujący warunek: realizacja inwestycji nastąpiła 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale nie wcześniej niż 15.05.2020.

9. Integracja z programem Mój Prąd.

Brak konieczności składania dwóch osobnych wniosków! Na instalację fotowoltaiczna można otrzymać dotację w kwocie 5 tyś zł.

10. Brak dotacji dla domów w budowie.

Domy nowobudowane zostały wykluczone z programu Czyste Powietrze.