fbpx
Zamknij menu

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest bezpłatna konsultacja, i jak ją uzyskać?

Chcemy pomóc jak największej liczbie osób w otrzymaniu dotacji. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i wymaga on dokładnej analizy. Abyśmy mogli osiągnąć jak największą skalę pomocy, każdy beneficjent ma możliwość bezpłatnych konsultacji dot. programu. (telefonicznych, mailowych lub przez messengera).

Przed nawiązaniem kontaktu, zapoznaj się z podstawowymi informacjami programu i przygotuj pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedź. Bezpłatne konsultacje udzielamy w zakresie:

  • konsultacja dotycząca kwalifikacji do programu Czyste Powietrze i możliwości złożenia wniosku,
  • udzielenie informacji, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotację,
  • udzielenie informacji, jakie dokumenty należy przygotować do sporządzenia wniosku,
  • udzielenie informacji o Portalu Beneficjenta (czym jest, jak korzystać, czy należy przeprowadzić rejestrację),
  • udzielenie informacji gdzie można znaleźć wniosek i w jakiej formie go złożyć,
  • udzielenie podstawowych informacji na temat audytu,
  • odpowiedź na maksymalnie 2 pytania dotyczące programu Czyste Powietrze.

Wniosek - skąd mogę go pobrać?

Wniosek do programu Czyste Powietrze, można znaleźć na Portalu Beneficjenta, po zarejestrowaniu się. Każde województwo posiada odrębną witrynę. Pamiętaj, że wybierasz to województwo, w którym znajduje się Twój dom.

Gdzie składa się wniosek?

Wniosek składa się w wojewódzkim funduszu, pod który podlega budynek, gdzie będziemy przeprowadzać inwestycję lub w wybranych gminach.

Kiedy mogę złożyć wniosek?

Od 1 lipca 2019 roku wniosek składamy przed rozpoczęciem inwestycji. Wszystkie faktury, które zostaną wystawione przed datą złożenia wniosku, nie będą uznawane za koszt kwalifikowany.

Nowo budowany dom - czy mogę starać się o dotacje na piec?

Od 1 stycznia 2020 r. domy nowobudowane nie mają możliwości starania się o dotacje na zakup i montaż źródła ciepła czy przyłącza.

Stary dom bez odbioru - czy ma szansę na dotację na termomodernizację?

Budynek, który nie posiada odbioru, bez względu na datę rozpoczęcia budowy jest domem nowo budowanym. Tak więc nie może liczyć na termomodernizację.

Powierzchnia całkowita - jak ją wyliczyć?

Powierzchnia całkowita jest to suma powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Powierzchnię całkowitą kondygnacji mierzy się na poziomie posadzki po zewnętrznym obrysie budynku. Uwzględnia się tynki, okładziny ścienne oraz balustrady. Do powierzchni całkowitej budynku wlicza się wszystkie kondygnacje naziemne i podziemne, poddasza, kondygnacje techniczne, magazynowe oraz tarasy i balkony, podcienia, zjazdy do garaży.

Audyt energetyczny - na czym polega?

Audyt energetyczny to ekspertyza, która polega na badaniu tego, jakie działania należałoby podjąć, aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na ciepło, które jest do niego dostarczane. Dzięki audytowi można zoptymalizować koszty ocieplenia. Audytor wylicza ile rzeczywiście potrzeba materiału i o jakiej grubości, aby spełnić warunki na 2021 rok.

Należy pamiętać, że koszt audytu energetycznego, który został sporządzony przed 1.01.2018 nie jest uznawany za koszt kwalifikowany. Jeśli chcemy wypełnić wniosek na jego podstawie, przy polu „Audyt energetyczny” wpisujemy kwotę 0 zł.

Kominek – co w sytuacji gdy w domu znajduje się lub będzie kominek?

Jeżeli w domu (istniejącym czy nowo budowanym) jest lub będzie kominek– to nie przekreśla on szans na otrzymanie dotacji pod warunkiem, że pełni wyłącznie funkcję rekreacyjną albo ozdobną.

Funkcja ozdobna polega na tym, że kominek ma zamurowany komin spalinowy, odcięty płaszcz wodny i nie da się w nim palić .

Funkcja rekreacyjna polega na tym, że kominek nie może mieć zamontowanej instalacji, rozprowadzającej ciepło do innych pomieszczeń. Nie posiada płaszcza wodnego ani rozprowadzenia ciepła – palimy w nim sporadycznie np. w święta w celach nastroju, a nie używamy go jako główne źródło ciepła w domu.

Termin zakończenia wniosku - jaki podać?

Termin zakończenia inwestycji jest terminem orientacyjnym. Czas realizacji nie może być jednak dłuższy niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Ile trwa weryfikacja wniosku?

Regulaminowo Fundusz ma 90 dni roboczych na weryfikacje wniosku. Jednak każda poprawka naniesiona na wniosek, może wydłużyć czas oczekiwania.

Gdzie znajdę wymagania techniczne dotyczące sprzętu?

Wszystkie wymagania techniczne dotyczące urządzeń można znaleźć na Portalu Beneficjenta w dokumencie „Program Priorytetowy”, punkt 6.6 „Wykaz kosztów kwalifikowanych oraz ich limitów jednostkowych”, tabela nr 2.

Czy otrzymam dotacje przed rozpoczęciem inwestycji?

Nie. Dotacja działa na zasadzie refundacji. Dopiero po przedstawieniu faktur do Funduszu, zostanie ona nam wypłacona. Wyjątek mogą stanowić faktury z odroczonym terminem płatności, które również są akceptowane przez WFOŚiGW.

Czy mogę zainstalować piec na węgiel i otrzymać dotacje z programu?

Jeśli chcemy zamontować piec na węgiel (ekogroszek) w pierwszej kolejności musimy zrobić analizę możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej a następnie do dystrybucji gazu. Jeśli żadna z tych opcji nie jest możliwa, dotacja zostanie nam przyznana.

Rok budynku we wniosku - dom istniejący

We wniosku podajemy rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy. Jeśli nie jest on nam znany, podajemy orientacyjny rok oddania budynku do użytkowania.

Rok budynku we wniosku - dom w budowie

We wniosku podajemy rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy.

Ciepła woda użytkowa a dotacja

W Programie Czyste Powietrze nie jest przewidziana dotacja do źródła ciepła, które ogrzewa jedynie C.W.U.