Zamknij menu

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest zespołem opiniodawczo-doradczym Fundacji Czyste Powietrze. Opiniuje podejmowane działania Fundacji, a także doradza w sposobach ich realizacji. W skład Rady Naukowej wchodzą osoby uznane za autorytety naukowe z zakresu budownictwa, energetyki, ochrony środowiska. Do zadań Rady Naukowej należy: – łączenie biznesu z nauką, – kreowanie dobrych praktyk w obszarze czystego powietrza, – prowadzenie […]

Czytaj dalej