Zamknij menu

W dniu 15.05.2020 r. weszła w życie nowa wersja Programu Czyste Powietrze, a wraz z nią szereg zmian związanych z przyznawaniem dotacji do wymiany pieca i termomodernizacji domów istniejących. Zmiany wprowadzone w regulaminie mają na celu uproszczenie zasad przyznawania dofinansowań, skrócenie czasu oczekiwania na decyzję oraz ograniczenie ilości dokumentów, które musimy załączyć do wniosku.

Najczęściej zadawane pytania dot. Programu Czyste Powietrze znajdziecie w naszym FAQ

 

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Zakres wsparcia

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne ogrzewanie, które spełniaja najwyższe normy, a także na przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Kwota dofinansowania

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. Podstawowy poziom dofinansowanie mogą otrzymać osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł, natomiast o poziom podwyższony mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.