Dla nas liczy się
Czyste powietrze

Wspólnie zadbajmy o swoje zdrowie i powietrze,
którym oddychamy

Wesprzyj Fundację
 • Filary Fundacji

  Budowanie świadomości ekologicznej

  Świadomość problemów środowiskowych to pierwszy krok ku lepszej przyszłości. Naszym celem jest realne kształtowanie, kreowanie i utrwalanie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa oraz budowanie poczucia odpowiedzialności za to, w jakiej kondycji będzie nasza planeta w przyszłości.

  Świadomość ekologiczną rozumiemy jako każde racjonalne działanie na korzyść środowiska. Pokazujemy, że klimat to układ zależności i każde podejmowane zachowania proekologicznych nie pozostają bez konsekwencji, dlatego podkreślamy i komunikujemy działania, które są korzystne dla życia nas wszystkich długiej perspektywie.

 • Filary Fundacji

  Edukacja ekologiczna

  Mądrze zaplanowana edukacja dostarcza wiedzy na temat konsekwencji zmian klimatycznych. Trwałe zmiany zwyczajów i świadomości ekologicznej, tak aby stały się one naturalnym stylem życia każdego człowieka, wymagają działań długofalowych. W ramach edukacji ekologicznej stawiamy na poznanie zasad dbania o środowisko naturalne, szacunek do przyrody, podstawy ekonomii, oszczędzanie, a także na mądre i innowacyjne rozwiązania wyzwań ekologicznych.

 • Filary Fundacji

  Promocja rządowych programów

  Promujemy oraz wspieramy programy i projekty ekologiczne. Udzielamy wsparcia merytorycznego i eksperckiego w przygotowywaniu i realizowaniu kampanii komunikacyjnych. Wypracowujemy strategie oraz optymalizujemy dobór elementów składowych kampanii promocyjnych. Nasze doświadczenia w zakresie edukacji ekologicznej gwarantują zbudowanie i zrealizowanie skutecznych kampanii. Wspieramy w tym zakresie zarówno administrację państwową, samorządy, jednostki naukowe jak i firmy, oferując i realizując szereg działań informacyjnych.

 • Filary Fundacji

  Kongresy i kampanie społeczne

  Fundacja jest organizatorem cyklicznych, najważniejszych ekologicznych wydarzeń w Polsce: Szczytu Klimatycznego ToGetAir oraz Kongresu EGS Polska Moc Biznesu. Szczyt corocznie odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz kluczowych dla ekologii ministerstw, a także pod patronatem 16 Marszałków, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, ONZ. Celem TOGETAIR jest zbudowanie platformy porozumienia, wymiany idei, współpracy oraz zainicjowanie wspólnych działań WSZYSTKICH sektorów kraju: rządu, samorządów, nauki, biznesu, NGO-sów oraz mediów na rzecz ochrony środowiska oraz stworzenia ambitnej, racjonalnej ekonomicznie polskiej polityki klimatycznej. Kongres ESG Polska Moc Biznesu to interaktywne wydarzenie skierowane do przedstawicieli kadry kierowniczej, przedsiębiorców i inwestorów z całej Polski. Uczestnicy konferencji biorą udział w debatach, spotkaniach przy okrągłych stołach, a także wysłuchują motywujących wystąpień (power speech).

Sąsiadka już dostała, a Ty?

Ty także możesz uzyskać dotację na wymianę pieca i ocieplenie domu.

Po co to robimy?

Bo wiemy, że to nie hasła i slogany zmieniają świat, ale działanie u podstaw.

I że w tej potyczce o klimat zwyciężymy tylko wtedy, jeśli każdy dołączy do współpracy.

Każdy, czyli ty też!

Agata Śmieja - Prezes Fundacji

Kongres ESG Polska Moc Biznesu

 1. Ponad 60 tys. wniosków i konsultacji

  Pomagamy składać wnioski do programu Czyste Powietrze w całej Polsce w ramach konsultacji indywidualnych.

 2. 230 spotkań edukacyjnych

  W każdym województwie organizowaliśmy spotkania edukacyjne z lokalnymi liderami opinii.

 3. Wychodzę ze smogu

  Niesiemy realną pomoc ubogim energetycznie i potrzebującą realizaując kampanie społeczne.

 4. Szczyt klimatyczny TOGETAIR

  Zorganizowaliśmy największe wydarzenie ekologiczne w Polsce. Efektem, którego są raporty i postulaty zmian.

 5. Kampanie crossmediowe

  Realizujemy edukacyjne kampanie m.in. Dla dobrego klimatu, Elektromobilność oraz Porozmawiajmy o Czystym Powietrzu.

 6. Kongres ESG Polska Moc Biznesu

  Misją Polskiej Mocy Biznesu jest stworzenie bilansu i wypracowanie korzyści wynikających ze współpracy na linii biznes – społeczeństwo.

Partnerzy