Dla nas liczy się Czyste powietrze

Wspólnie zadbajmy o swoje zdrowie i powietrze, którym oddychamy.

Wesprzyj Fundacje

O nas

Fundacja Czyste Powietrze

Powstała po to, by zapobiegać zagrożeniom, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza. Smog to problem globalny, jednak w skali Europy, Polska wypada najgorzej, osiągając najwyższy poziom stężenia szkodliwych pyłów i związków chemicznych. Naszą misją jest odwrócenie tej tendencji. Zrealizujemy ją poprzez propagowanie proekologicznych postaw i wspieranie działań powstrzymujących emisję trujących zanieczyszczeń do atmosfery.

Statut

Celem naszej Fundacji jest budowanie ekologicznej świadomości społecznej, promowanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań i kreowanie innowacyjnych działań chroniących zdrowie i życie przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń powietrza.

Działamy w interesie wszystkich osób narażonych na ryzyko niebezpiecznych skutków smogu, a także z myślą o przyszłych pokoleniach, które pragniemy uchronić przed chorobami wywołanymi przez smog oraz przedwczesną śmiercią.

Nasze sukcesy

 1. Ponad 60 tys. wniosków i konsultacji

  Pomagamy składać wnioski do programu Czyste Powietrze w całej Polsce w ramach konsultacji indywidualnych.

 2. 230 spotkań edukacyjnych

  W każdym województwie organizowaliśmy spotkania edukacyjne z lokalnymi liderami opinii.

 3. Wychodzę ze smogu

  Niesiemy realną pomoc ubogim energetycznie i potrzebującą realizaując kampanie społeczne.

 4. Szczyt klimatyczny TOGETAIR

  Zorganizowaliśmy największe wydarzenie ekologiczne w Polsce. Efektem, którego są raporty i postulaty zmian.

 5. Kampanie crossmediowe

  Realizujemy edukacyjne kampanie m.in. Dla dobrego klimatu, Elektromobilność oraz Porozmawiajmy o Czystym Powietrzu.

 6. Kongres ESG Polska Moc Biznesu

  Misją Polskiej Mocy Biznesu jest stworzenie bilansu i wypracowanie korzyści wynikających ze współpracy na linii biznes – społeczeństwo.

Historia

Nasz zespół

 • Agata Śmieja - Prezes Fundacji Czyste Powietrze

  Związana z Fundacją Czyste Powietrze od samego początku jej powstania. Zaangażowana jest w wiele projektów mających na celu edukację społeczną i walkę z ubóstwem energetycznym. Za cel w swoich działaniach stawia sobie budowanie ekologicznej świadomości społecznej, promowanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań i kreowanie innowacyjnych działań chroniących zdrowie i życie przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń powietrza.

  Koordynowała kampanię społeczną #wychodzęzesmogu, w ramach której zrealizowano ponad 40 tys. konsultacji i wniosków o dotacje dla mieszkańców kraju oraz ponad 230 spotkań w każdym województwie (miasta i gminy).

  lorem ipsum

 • Renata Turowicz - Dyrektor ds. PR i komunikacji

  Od lat związana z branżą public relations. Doświadczenie zdobywała w firmach i instytucjach, a także przy projektach edukacyjnych realizowanych w ramach programów unijnych. Na co dzień zajmuje się m.in. kreowaniem wizerunku marki/projektu w internecie, kontaktem z mediami, tworzeniem strategii wizerunkowych.

  W Ministerstwie Edukacji Narodowej (w latach 2008-2011) w ramach projektu systemowego współfinansowanego z EFS PO KL pn. „Ogólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie” koordynowała prace związane z promocją idei uczenia się przez całe życie, jako istotnego czynnika warunkującego rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.

  Renata Turowicz - Dyrektor ds. PR i komunikacji

  Od lat związana z branżą public relations. Doświadczenie zdobywała w firmach i instytucjach, a także przy projektach edukacyjnych realizowanych w ramach programów unijnych. Na co dzień zajmuje się m.in. kreowaniem wizerunku marki/projektu w internecie, kontaktem z mediami, tworzeniem strategii wizerunkowych.

  W Ministerstwie Edukacji Narodowej (w latach 2008-2011) w ramach projektu systemowego współfinansowanego z EFS PO KL pn. „Ogólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie” koordynowała prace związane z promocją idei uczenia się przez całe życie, jako istotnego czynnika warunkującego rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.

Partnerzy