Anita Jastrzębska

Związana z Fundacją Czyste Powietrze od początku jej powstania. Jest ekspertem merytorycznym w
zakresie wsparcia finansowego programów prowadzonych przez NFOŚiGW.  Realizuje szkolenia i
doradztwo dla Firm w ramach programu „Czyste Powietrze”. Koordynuje formalną, merytoryczną i
finansową weryfikację dokumentów przygotowywanych przez beneficjentów.  Od kilku lat z sukcesem
prowadzi punkt konsultacyjny ,,Piaseczno Dla Klimatu".
Na co dzień współpracuje z Partnerami Fundacji: z samorządami gmin, powiatów, województw,
instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami wspierając ich plany rozwojowe.
Za swój cel stawia sobie budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz pomoc z wyjścia
ubóstwa energetycznego. Kieruje się misją budowania pozytywnych relacji między rozwojem społecznym
i gospodarczym a ochroną środowiska.